Danışma Hattı 0352 712 11 47
Akreditasyon İzleme Komitesi


Akreditasyon İzleme Komitesi

Başkan: Naim YAVUZ (Yönetim Kurulu Başkanı)

Üye: Ahmet Hamdi GÖKÇE (Meclis Başkanı)

Üye: Turhan ÖZER (Meclis Üyesi)

Üye: Murat KARANFİL (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Üye: Ahmet Reşat ALTAY (Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumlusu)

 

 

Akreditasyon başvurusu kabul edilen her oda, bu durumun kendisine bildirildiği tarihinden itbaren 1 ay içinde Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında Akreditasyon İzleme Komitesi kurar. 

Komitenin görevleri,

  • En az 4 yıl süreli Stratejik Planını hazırlamak,
  • Hazırlanan Stratejik Planın hedeflerini yıllık İş Planları ile izlemek, sonuçlarını yıllık Faaliyet Raporlarıyla değerlendirmek,
  • Tüm bu çalışmaları Oda Yönetim Kurulu onayına sunmak ve Yönetim Kurulunun bu kapsamda aldığı kararları uygulamaktır.

Komitede ayrıca, oda/borsa/şube Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri arasından görevlendirileceği bir üye, Meclis’in kendi üyeleri arasından görevlendireceği, Yönetim Kurulu Üyesi olmayan bir üye, Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumlusu yer alır. Komitenin raportörü Genel Sekreter, onun yokluğunda Akreditasyon Sorumlusudur. Komite her 3 ayda bir olağan olarak toplandığı gibi, Başkan'ın talebi veya herhangi 3 üyenin çağrısı üzerine de olağanüstü toplanabilir. En az 3 üye ile toplanan komitede kararlar da en az 3 üye ile alınır. Alınan kararlar, Karar Defteri’ne katılanların imzaları ile kaydedilir. Karar Defteri geliştirme ziyaretlerinde ve denetimlerde ibraz edilir....

Bünyan Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam