Belge Hizmetleri

BÜNYAN TİCARET ODASI ÜYE SİCİL HİZMETLERİ STANDARTLARI
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 ODA SİCİL KAYIT İŞLEMLERİ 1- Kayıt Beyannamesi
2- Vergi Levhası Fotokopisi
Beyannameyi imzalayan kişi vekalet ile imzaladıysa; vekaletname ve imza sirküleri de istenecektir.
10 DAKİKA
2 ODA SİCİL KAYIT VE FAALİYET BELGESİ Kasa Alındı Makbuzu 3 DAKİKA
3 İNGİLİZCE ODA KAYIT BELGESİ Kasa Alındı Makbuzu 30 DAKİKA
4 İHALE DURUM BELGESİ Kasa Alındı Makbuzu 3 DAKİKA
5 İMZA TASTİK İŞLEMLERİ 1- Kasa Alındı Makbuzu
2- İmza Tastiği Yapılması Talep Edilen Evrak
3- İmzayı Atan Yetkiliye Ait İmza Sirküleri
4- Evrakların onaylanmasına ilişkin Dilekçe
10 DAKİKA
6 KAYIT TASTİK İŞLEMLERİ 1- Kasa Alındı Makbuzu
2- Kayıt Tastiği Yapılması Talep Edilen Evrak
3- Evrakların onaylanmasına ilişkin Dilekçe
10 DAKİKA
7 BAĞ-KUR TASTİK İŞLEMLERİ Kasa Alındı Makbuzu, Tastik Edilmesi Talep Edilen Evrak 10 DAKİKA

SÖZLEŞME BAŞI
8 EŞ DURUMU BELGE İŞLEMLERİ
(ODA SİCİL KAYIT VE FAALİYET BELGESİ)
Kasa Alındı Makbuzu 3 DAKİKA
9 TİCARET SİCİL GAZETESİ SURETLERİ 1- Kasa Alındı Makbuzu
2- İstenilen Gazeteye ait tarih, sayı ve sayfa numarası
10 DAKİKA
10 MUHTELİF BELGE TALEBİ 1- Kasa Alındı Makbuzu
2- Üyeye Ait Kaşeli ve Yetkilinin İmzalamış Olduğu Dilekçe
15 DAKİKA
11 FAALİYET KODU / MESLEK GRUBU DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ 1- Üyeye Ait Kaşeli ve Yetkilinin İmzalamış Olduğu (Talep edilen Nace kodunun belirtildiği) Dilekçe
2- Vergi Levhası (Talep edilen Nace kodunu içeren)
3- Şubelerde; Vergi Dairesince şube adına düzenlenmiş Nace kodunu içeren belge
2 HAFTA
12 DERECE DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ  1- Üyeye Ait Kaşeli ve Yetkilinin İmzalamış Olduğu Dilekçe
2- Bir Önceki Yıla Ait Şirketlerde Gelir Tablosu Ve Bilanço
• Şahıs Firmalarında İşletme Hesabı Özeti
3- Son Döneme Ait Geçici Vergi Beyannamesi
4- Son Üç Yıllık Vergi Levhası Fotokopisi
5- Son Dört Döneme Ait SSK Bildirgeleri
6- İşyeri Kira İse, Kira Kontratı Fotokopisi
• İşyeri Kendisine Ait İse Dilekçede Belirtilecek.
7- Yetkililere Ait İmza Sirküleri
3 AY
13 BAŞKA BİR ODAYA KAYITLI OLMASI SEBEBİ İLE KAYIT SİLDİRME TALEPLERİ 1- Üyeye Ait Kaşeli ve Yetkilinin İmzalamış Olduğu Dilekçe
2- İlgili Odaya kayıtlı olduğunuzu gösterir belge
3- Fiilen yapılan işin belgelendirilmesi (fatura,fiş, katolog, broşür vb.)

Konu ile ilgili olarak tarafımızdan istihbarat raporu oluşturulacaktır.
3 AY
14 BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMLERİ 1- Bilgi güncelleme formu
2- Vergi Levhası ya da tahakkuk fişi örneği
20 DAKİKA
15 ADRES DURUMU NEDENİ İLE ASKIDAN İNDİRME İŞLEMLERİ 1- Bilgi güncelleme formu
2- Vergi Levhası ya da tahakkuk fişi örneği
20 DAKİKA